Vi tackar:

Staden Jakobstad
Svenska Kulturfonden
Svensk-Österbottniska Samfundet
Konstsamfundet
Handelslaget KPO
Oskar Öflunds Stiftelse
Jakobstads Orkesterfond
Oy Strengberg Ab’s Stiftelse För Kulturella Ändamål 
Musiikin edistämissäätiö
Österbottens Handelskammare
Concordia

FESTIVALEN ARRANGERAS AV
Jakobstads Sinfonietta

MEDARRANGÖRER
Jakobstadsnejdens musikinstitut & BALATAKO
Yrkesakademin i Österbotten
Yrkeshögskolan Novia