Kevin Åkerlund

Arrangör och kontakt

Jakobstads Sinfonietta
Peter Roos, rektor
Tfn +358 (0)44 7851629

Anna Madsen, ansvarig producent
tfn +358 (0)44 785 1697
anna.madsen@jakobstad.fi

 

Medarrangörer

Yrkesakademin i Österbotten
Yrkeshögskolan Novia