Kevin Åkerlund

Arrangör och kontakt

Jakobstads Sinfonietta
Peter Roos, rektor
Tfn +358 (0)44 7851 629

Anna Madsen, ansvarig producent
Tfn +358 (0)44 7851 697
anna.madsen@jakobstad.fi

Evelina Gottberg, producent
Tfn +358 (0)44 7851 643
evelina.gottberg@jeppis.fi

Anna Hagen-Smeds, producent
Tfn +358 (0)50 3473 332
anna.hagen-smeds@jeppis.fi

Faktureringsadress
Staden Jakobstad
ID K266
PB 41
68601 Jakobstad

Nätfakturor (Finvoice)
Nätfakturaadress: FI2255670720000235
Operatör: OKOYFIHH (OP-Pohjola)
OrderIdentifier/AgreementIdentifier: ID K266

Besöksadress
Campus Allegro
Köpmansgatan 10
68600 Jakobstad

Medarrangörer

Wava-institutet
Yrkesakademin i Österbotten
Yrkeshögskolan Novia