Kevin Åkerlund

Arrangör och kontakt

Anna Madsen, verksamhetsledare
Tfn +358 (0)44 7851 697
anna.madsen@jakobstad.fi

Evelina Gottberg, producent
Tfn +358 (0)44 7851 643
evelina.gottberg@jeppis.fi

Faktureringsadress
Staden Jakobstad
PB1000
00781 Helsingfors

Beställare: Jakobstads Sinfonietta 3470

Nätfakturor (Finvoice)
Mottagare: Staden Jakobstad (FO-nummer 0209242–0)
Nätfakturaadress / EDI-kod: 003702092420
Operatör: 003723327487 (Apix Messaging Oy)

Besöksadress
Campus Allegro
Köpmansgatan 10
68600 Jakobstad

Medarrangörer

Wava-institutet
Yrkesakademin i Österbotten
Yrkeshögskolan Novia