Kevin Åkerlund

Arrangör och kontakt

Jakobstads Sinfonietta
Peter Roos, rektor
Tfn +358 (0)44 7851 629

Anna Madsen, ansvarig producent
Tfn +358 (0)44 7851 697
anna.madsen@jakobstad.fi

Evelina Gottberg, producent
Tfn +358 (0)44 7851 643
evelina.gottberg@jeppis.fi

Anna Hagen-Smeds, producent
Tfn +358 (0)50 3473 332
anna.hagen-smeds@jeppis.fi

 

Medarrangörer

Yrkesakademin i Österbotten
Yrkeshögskolan Novia