Kevin Åkerlund

Thanks to


Staden Jakobstad / Pietarsaaren Kaupunki
Svenska Kulturfonden
Svensk-Österbottniska Samfundet
Föreningen Konstsamfundet
Keski-Pohjanmaan Kulttuurirahasto
Otto A. Malms donationsfond
Musiikin edistämissäätiö
KulturÖsterbotten
Harry Schaumans Stiftelse
William Thurings stiftelse
Gesellius fond
Oy Strengberg Ab’s Stiftelse för Kulturella Ändamål
Centret för konstfrämjande / Taiteen edistämiskeskus
Jakobstads orkesterfond

Handelslaget / Osuuskauppa KPO
Bilaffär/Autoliike Nystedt

Wava-institutet/ Wava-opisto
Yrkesakademin i Österbotten
Yrkeshögskolan Novia

Rusk Business Group

Jarl Sundqvist
Ulrika Ahlbäck
Martin Granholm
Anders Högberg
Camilla Wikman
Brita Brännbacka-Brunell
Anna-Maria Helsing
Anna Madsen
Håkan Omars
Peter Roos

Ulrica Grankvist-Nybacka
Privatpersoner som bidragit till festivalen / Yksityishenkilöt jotka ovat tukeneet festivaalia / Private donors

Pro Allegro r.f.
Bothnia Classic

Rusk Festival Partners 2023

UPM
Rani
LokalTapiola
Pedersörenejdens Andelsbank / Pietarsaaren Seudun OP