Kevin Åkerlund

Thanks to


Staden Jakobstad / Pietarsaaren Kaupunki
Svenska Kulturfonden
Svenska Österbottens Kulturfond
Föreningen Konstsamfundet
Musiikin edistämissäätiö
KulturÖsterbotten
Harry Schaumans Stiftelse
Oy Strengberg Ab’s Stiftelse för Kulturella Ändamål
Centret för konstfrämjande / Taiteen edistämiskeskus
Jakobstads orkesterfond

Rusk Business Group
Jarl Sundqvist
Ulrika Ahlbäck
Martin Granholm
Anders Högberg
Camilla Wikman
Brita Brännbacka-Brunell
Anna-Maria Helsing
Anna Madsen
Håkan Omars
Peter Roos

Ulrica Grankvist-Nybacka
Privatpersoner som bidragit till festivalen / Yksityishenkilöt jotka ovat tukeneet festivaalia / Private donors

Pro Allegro r.f.
Bothnia Classic
Jazzoo r.f.

Rusk Festival Partners 2022
Österbottens Handelskammare / Pohjanmaan Kauppakamari
Pedersörenejdens Andelsbank / Pietarsaaren Seudun OP
UPM
Rani
Walki Oy
Nautor Swan