Kevin Åkerlund

Kompositionstävling

Kompositionstävlingen Rusk-fanfar är organiserad av Jakobstads sinfonietta.
 
Rusk är en musikfestival som årligen arrangeras i Jakobstad och där högklassig kammarmusik kombineras med olika konstformer. Huvudsaklig samlingsplats är Schaumansalen som finns i stadens absoluta centrum men evenemangen söker sig också vidare ut i den omkringliggande närmiljön.
 
Festivalen grundades år 2013 av klarinettisten Christoffer Sundqvist och tonsättaren Sebastian Fagerlund som båda fungerade som festivalens konstnärliga ledare under åren 2013-2019. Från om med 2020 verkar dirigenten Anna-Maria Helsing som konstnärlig ledare för Rusk Kammarmusik i Jakobstad.
 
Tid och pris
 
Tävlingsbidrag tas emot under perioden 01.08.2023 till 30.09.2023. Tävlingen är öppen för studerande med intresse för komposition, födda 1993 eller senare. Alla deltagare förbinder sig till att följa tävlingsreglerna.
 
En prissumma på 1 000 euro kommer att delas ut i samband med invigningen av Rusk – kammarmusik i Jakobstad 2023. En jury utsedd av Jakobstads Sinfonietta kommer att utse vinnaren. Juryns beslut kan inte överklagas.
 
Idé och tema
 
Kompositionstävlingen går ut på att skriva musik till en fanfar till invigningen av Rusk kammarmusik i Jakobstad 2023. Ruskfestivalen grundades 2013 och firar i november 2023 sitt 10-årsjubileum. Festivalens första tio verksamhetsår firas den 21–25.11.2023 med en jubileumsfestival som återupplivar minnesvärda upplevelser från åren som gått samtidigt som blicken fortsättningsvis är stadigt fäst vid framtiden och de kommande tio åren. Jubileet till ära bär 2023-års festival temat ”Kungligt kalas”. Temat, med därtill hörande festligheter, går som en röd tråd genom hela festivalprogrammet och syns i såväl repertoar som artister.
 
Format och deltagande
 
Musikkompositionens aktiva längd ska vara ca 1-2 minuter. Kompositionen bör inte skrivas för en större ensemble. Den tillgängliga instrumenteringen är 2 violiner, 1 altviolin, 1 cello samt piano. Största möjliga instrumentbesättning för kompositionen är pianokvintett (2 vl, vla, vlc, pf), men mindre sammansättningar är också möjliga.Vad gäller kompositionens stil eller genre finns det inga restriktioner, förutom att text inte får ingå i kompositionen. Det färdiga bidraget måste vara slutgiltigt. Det går inte att ändra på bidraget i efterhand. Tävlingsbidraget får inte publiceras eller framföras officiellt innan Rusk kammarmusik i Jakobstads öppningskonsert 22.11.2023.
 
Kompositören behåller alla rättigheter till tävlingsbidraget. Jakobstads Sinfonietta förbehåller sig rätten att använda och publicera det vinnande bidraget i samband med Rusk kammarmusik i Jakobstad 2023.
 
Alla bidrag måste skickas in under pseudonym. Skulle en kompositör skicka in flera bidrag, måste alla bidrag skickas in under olika pseudonymer. Kompositionen, dvs. partitur och stämmor, levereras som pdf och det går bra att skicka en midi-version i format AIFF, WAV eller MP3-fil av hur verket kommer att låta. Kompositionen skickas till kaija.ena@jakobstad.fi eller per post till:
 
Jakobstads sinfonietta
c/o Kaija Ena
Storgatan 9
68600 Jakobstad
Märk kuvertet ”Fanfar”
 
Kompositören står själv för eventuella inspelningskostnader. Bidrag som är inskickade efter utgångsdatum kommer inte att beaktas. I samband med bidragen bör följande information framkomma:
 
1. Verkets namn.
2. Kompositörens namn.
3. Kompositörens pseudonym.
4. Beskrivning av på vilket sätt kompositionen anknyter till Rusk kammarmusik i Jakobstads tematik 2023.
5. Kontaktinformation
 
Vinnarna meddelas i mitten av oktober.
 
För frågor kontakta Anna Madsen tfn 0447851697, anna.madsen@jakobstad.fi