Kevin Åkerlund

Kompositionstävling

Kompositionstävlingen Rusk-fanfar är organiserad av Jakobstads sinfonietta.
 
Rusk är en musikfestival som årligen arrangeras i Jakobstad och där högklassig kammarmusik kombineras med olika konstformer. Huvudsaklig samlingsplats är Schaumansalen som finns i stadens absoluta centrum men evenemangen söker sig också vidare ut i den omkringliggande närmiljön.
 
Festivalen grundades år 2013 av klarinettisten Christoffer Sundqvist och tonsättaren Sebastian Fagerlund som båda fungerade som festivalens konstnärliga ledare under åren 2013-2019. Från om med 2020 verkar dirigenten Anna-Maria Helsing som konstnärlig ledare för Rusk Kammarmusik i Jakobstad.
 
Tid och pris
 
Tävlingsbidrag tas emot under perioden 01.08.2022 till 30.09.2022. Tävlingen är öppen för studerande med intresse för komposition, födda 1992 eller senare. Alla deltagare förbinder sig till att följa tävlingsreglerna.
 
En prissumma på 1 000 euro kommer att delas ut i samband med invigningen av Rusk – kammarmusik i Jakobstad 2022. En jury utsedd av Jakobstads sinfonietta kommer att utse vinnaren. Juryns beslut kan inte överklagas.
 
Idé och tema
 
Kompositionstävlingen går ut på att skriva musik till en fanfar till invigningen av Rusk kammarmusik i Jakobstad 2022.
Temat för Rusk – kammarmusik i Jakobstad 2022 är ”Gudar och gudinnor” och som tematonsättare verkar Johan Ullén (Sverige) och Anna Thorvaldsdottir (Island).
 
Till festivalen har inbjudits bl.a. gitarristen Anabel Montesinos, cellisten Senja Rummukainen, violinisten Christian Svarfvar, Norrbotten NEO, sopranen Angelika Klas och Kotaja Quintet, koreografen Erna Ómarsdóttir samt kompositören och pianisten Johan Ullén. Festivalen har beställt två kammarmusikverk av kompositörerna Johan Ullén och Sam Fröjdö.
Dans kommer att utgöra ett centralt temainslag och fokus ligger i synnerhet på tango. På programmet står till exempel musik av Astor Piazzolla, Johan Ulléns “Dödssynderna – Sju tangos för pianotrio” och “The Dark Triad – Psychological Tango Traits” för solocello. Fokus kommer också ligga på nordisk musik, programmet bjuder på flera verk från både Finland, Sverige och Island.
 
2022-års avslutningskonserter utgörs av ett samarbetsprojekt mellan Rusk Kammarmusik i Jakobstad, Mellersta Österbottens Kammarorkester, Vasa stadsorkester och Isländska Danskompaniet (Iceland Dance Company). Under avslutningskonserten ”AIŌN – tidens och evighetens gud” framförs Anna Thorvaldsdottirs och Erna Ómarsdottirs storverk AIŌN (2018). AIŌN är en dansföreställning som lika mycket är ett visuellt äventyr som en storartad symfonisk ljudupplevelse. Koreografin är gjord av Erna Ómarsdottir och såväl dansare, orkester som dirigent är koreograferade i ett stort visuellt äventyr. Verket hade sin världspremiär på Point Music Festival i maj 2019 då det uruppfördes av Göteborgs Symfoniker under ledning av dirigenten och RUSKs konstnärliga ledare Anna-Maria Helsing. ”AIŌN – tidens och evighetens gud” framförs två gånger, på fredag 25.11 samt på lördag 26.11 i Schaumansalen.
 
Format och deltagande
 
Musikkompositionens aktiva längd ska vara ca 1-2 minuter. Kompositionen bör inte skrivas för en större ensemble. Den tillgängliga instrumenteringen finns i Rusk:s artistuppsättning för 2022: två violiner, altviolin, två cellon, flöjt, klarinett, slagverk (1 spelare), två pianon, gitarr.Vad gäller kompositionens stil eller genre finns det inga restriktioner, förutom att text inte får ingå i kompositionen. Det färdiga bidraget måste vara slutgiltigt. Det går inte att ändra på bidraget i efterhand. Tävlingsbidraget får inte publiceras eller framföras officiellt innan Rusk kammarmusik i Jakobstads öppningskonsert 23.11.2022.
 
Kompositören behåller alla rättigheter till tävlingsbidraget. Jakobstads sinfonietta förbehåller sig rätten att använda och publicera det vinnande bidraget i samband med Rusk kammarmusik i Jakobstad 2022.
 
Alla bidrag måste skickas in under pseudonym. Skulle en kompositör skicka in flera bidrag, måste alla bidrag skickas in under olika pseudonymer. Kompositionen, dvs. partitur och stämmor, levereras som pdf och det går bra att skicka en midi-version i format AIFF, WAV eller MP3-fil av hur verket kommer att låta. Kompositionen skickas till kaija.ena@jakobstad.fi eller per post till:
 
Jakobstads sinfonietta
c/o Kaija Ena
Storgatan 9
68600 Jakobstad
Märk kuvertet ”Fanfar”
 
Kompositören står själv för eventuella inspelningskostnader. Bidrag som är inskickade efter utgångsdatum kommer inte att beaktas. I samband med bidragen bör följande information framkomma:
 
1. Verkets namn.
2. Kompositörens namn.
3. Kompositörens pseudonym.
4. Beskrivning av på vilket sätt kompositionen anknyter till Rusk kammarmusik i Jakobstads tematik 2022.
5. Kontaktinformation
 
Vinnarna meddelas i mitten av oktober.
 
För frågor kontakta Anna Madsen tfn 0447851697, anna.madsen@jakobstad.fi