Erica Nygård

Flöjt

Malaxfödda Erica Nygård inledde sina studier i flöjtspel vid musikinstitutet Legato och fortsatte dem sedermera vid konservatoriet i Tammerfors samt vid Sibelius-Akademins solistavdelning. Hon avlade sitt solistdiplom våren 2006 med utmärkta vitsord och blev musikmagister 2008. Under år 2005 studerade hon som utbyteselev i Haag i Nederländerna. 

Nygård blev 2018 vid sidan av sitt arbete som orkestermusiker utexaminerad som kyrkomusiker vid yrkeshögskolan Novia i Jakobstad. Sina studier har hon kompletterat med mästarkurser såväl i flöjt- som orgelspel med bl.a. Jeanne Baxtresser och Ton Koopman. 

Nygård har framträtt i många finländska symfoniorkestrar. Hon innehar positionen som stämledare i flöjt i Vasa stadsorkester och har tidigare även varit tf. stämledare i Helsingfors stadsorkester och Åbo filharmoniska orkester. 

Nygård verkar för tillfället vid sidan av sitt orkesterjobb som kantor på deltid i Vörå församling med Maxmo som huvudort. 

Nygård konserterar ofta som kammarmusiker och solist och har framträtt både i Finland och utomlands. Hon är grundande medlem i Ensemble Transparent, som år 2020 gav ut en skiva med repertoar komponerad för just den ensemblen. Tillsammans med Niels Burgmann bildar hon en flöjt/orgelduo. Denna duo gav 2019 ut sin debutskiva Momentum på skivbolaget Alba. Dessutom har Nygård spelat in både för radio och TV. 2011 fick hon Svenska kulturfondens ettåriga arbetsstipendium och 2018 Malax kommuns kulturpris. Året 2020 erhöll hon Jakobssonstipendiet för fördomsfri och aktiv rörelse mellan olika musikformer.