Hugo Olsson

Klarinett

Hugo Olsson är uppvuxen i Bygdeå i Västerbotten och började spela klarinett vid nio års ålder. Han studerade vid kandidat- och masterprogrammen på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm för Hermann Stefansson och Andreas Sundén, samt basklarinett för Mats Wallin. Efter examen har Hugo vikarierat i Arméns Musikkår i Stockholm i ett år, och började hösten 2022 som alternerande stämledare i Vasa stadsorkester.