Marie Lundgren

Norrbotten NEO

Norrbotten NEO firade 2017 hela 10 år i kammarmusikens framkant och är Sveriges enda ensemble i sitt slag med ett nationellt uppdrag att verka för den nutida kammarmusiken. Norrbotten NEO består av sju musiker som spelar flöjt, klarinett, slagverk, piano, violin, viola och cello. I syfte att främja den svenska kammarmusikens utveckling beställer ensemblen fortlöpande nya verk och samarbetar både med yngre och med mer väletablerade tonsättare, främst nationellt men även internationellt.

Musiker: Daniel Saur, Mårten Landström, Robert Ek, Sara Hammarström, Nikolay Shugaev, Aleksander Koelbel & Mina Fred