Marie Lundgren

Robert Ek

Klarinett

Robert Ek har som klarinettist specialiserat sig på samtida musik som kammarmusiker och solist. Med stor nyfikenhet och engagemang försöker han att tillsammans med tonsättare utveckla repertoaren för sitt instrument. Han har spelat in ett tjugotal skivor och uruppfört ett stort antal verk som solist och ensemblemusiker.

Han är sedan 2007 medlem i ensemblen Norrbotten NEO, landets enda ensemble med ett nationellt uppdrag att verka för den samtida konstmusiken. Norrbotten NEO uruppför varje år ett antal verk av svenska och internationella kompositörer. 2012 erhöll ensemblen fst:s interpretpris för sitt arbete inom den samtida konstmusiken.

Robert har uppträtt och samarbetat med musiker, kompositörer och dirigenter från olika delar av världen. Han jobbar gärna i gränslandet mellan konstarter och har haft nära samarbeten med inte bara tonsättare utan även med författare, koreografer och filmare.

Robert har turnerat i Europa, Nordamerika, Asien och Australien och spelat på festivaler som Warzaw autumn, Huddersfield Contemporary Music Festival, June in Buffalo, Faithful (Berlin), ISCM world music days i Stockholm och Tallin, Musica Viva (Lissabon), Beijing Moden Music Festival.

Hans arbete med att utveckla repertoaren har på senare år fokuserats på live elektronik och att utveckla klarinetten som instrument. Sedan 2019 är Robert även doktorand vid LTU. Kärnan i hans doktorandprojekt ligger i den iterativa process där nya elektroakustiska instrumentsystem designas och sedan används och testas i samarbeten och i konstnärlig praktik. Att musicera med dessa system kräver en nära relation och intim förståelse för systemen och relationen mellan kropp och teknik. Denna förkroppsligade kunskap som konstnärlig forskning strävar efter är en upplevd kunskap.