Tea Polso

Piano

Tea Polso är en erfaren och mångsidig cembalist, organist och pianist som, utöver frilansande cembalist, för närvarande också arbetar som lektionslärare i pianoackompanjemang och kammarmusik vid yrkeshögskolorna Centria och Novia. Polso inledde sina musikstudier med pianospel vid Mellersta Österbottens konservatorium under ledning av bl.a. Liisa Soinne och Outi Kangas. Därefter har Polso studerat cembalo och orgel på Sibelius-Akadem, först inom utövande tonkonst och senare på de kyrkomusikaliska utbildningarna (A-examen 2008 och 2011) under lärarna Anssi Mattila, Elina Mustonen och Olli Porthan. Polso har framförallt arbetat som continuospelare i olika ensembler och orkestrar, uppträtt på flera inhemska festivaler och haft många olika ackompanjeringsuppdrag. Våren 2022 avlade hon examen som pianopedagog och kammarpianist vid kammarmusikavdelningen på yrkeshögskolan Centria under ledning av Juho Alakärppä.