Veera Koski-Säntti

Program 2023

KUNGLIGT KALAS

 

21–25.11.2023

Årets tema │ Vuoden teema │ Festival Theme
Kungligt kalas / Kuninkaallinen juhla / A Royal Feast 

Konstnärlig ledare │ Taiteellinen johtaja │ Artistic Director
Anna-Maria Helsing

Årets tonsättare │ Vuoden säveltäjä │ Composer in Residence
Sebastian Hilli (FIN)

 

Artister │ Taiteilijat │ Artists
Marco Bottet (fagott/fagotti/bassoon), Teo De La Cruz (slagverk/lyömäsoittimet/percussion), Marika Holm (konstnär/taiteilija/artist), Pontus Grans (kontrabas/kontrabasso/double bass), Emil Holmström (piano), Mariam Junolainen (harpa/harppu/harp), Anu Komsi (sopran/sopraano/soprano), Touko Leinonen (slagverk/lyömäsoittimet/percussion), Paula Malmivaara (oboe), Mikko Mikkola (trumpet/trumpetti), Tania Nathan (dekolonial poet/dekolonialistinen runoilija/decolonial poet), Tanja Nisonen (valthorn/käyrätorvi/French horn), Tuija-Maija Nurminen (slagverk/lyömäsoittimet/percussion), Erica Nygård (flöjt/huilu/flute), Hugo Olsson (klarinett/klarinetti/clarinet), Rocco Rupolo (tenor/tenori), Julia Sporsén (sopran/sopraano/soprano), Christoffer Sundqvist (klarinett/klarinetti/clarinet), Christian Svarfvar (violin/viulu), Opus13 (Sonoko Miriam Welde (violin/viulu), Edvard Erdal (violin/viulu), Ami-Louise Johnsson (viola/alttoviulu), Daniel Thorell (cello/sello)), Anna-Maria Helsing (dirigent/kapellimestari/conductor), Rock Theatre, Mellersta Österbottens Kammarorkester/Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri/Ostrobothnian Chamber Orchestra, Vasa stadsorkester/Vaasan kaupunginorkesteri/Vaasa City Orchestra m.fl./ym./a.o.

 

Om årets festival

Ruskfestivalen grundades 2013 och firar i november 2023 sitt 10-årsjubileum. Festivalens första tio verksamhetsår firas den 21–25.11.2023 med en jubileumsfestival som återupplivar minnesvärda upplevelser från åren som gått samtidigt som blicken fortsättningsvis är stadigt fäst vid framtiden och de kommande tio åren. Jubileet till ära bär 2023-års festival temat ”Kungligt kalas”. Temat, med därtill hörande festligheter, går som en röd tråd genom hela festivalprogrammet och syns i såväl repertoar som artister.

Som festivalens konstnärliga ledare verkar dirigenten Anna-Maria Helsing, som har skapat sig ett namn som kapellmästare för ledande nordiska orkestrar och operahus. 2020 inledde Anna-Maria sin position som första gästdirigent för BBC Concert Orchestra och utnämndes i juni 2023 till orkesterns chefsdirigent.

 

Läs årets programbok här.

 

Tisdag 21.11.2023
18.00lilla / pikku / little Rusk
Lilla Rusk ordnas av Wava-institutet som bedriver grundläggande konstundervisning i Jakobstadsnejden.
Pikku Ruskin ohjelmasta vastaa Wava-opisto joka järjestää taiteen perusopetusta Pietarsaaren seudulla.

INFO

Onsdag 22.11.2023
12:00-12:30Rusk Lunchkonsert / Lounaskonsertti / Lunch Concert

Studerande från Yrkeshögskolan Novia uppträder / Yrkeshögskolan Novian opiskelijat esiintyvät / Students from Novia University of Applied Sciences perform

INFO

13:00-15:15Kreativitetens kraft! / Luovuuden voima!

De kreativa branschernas betydelse / Luovien alojen merkitys

Vad har de kreativa branscherna för betydelse? Hur mår konst- och kulturbranschen? Vad händer i regionen när det gäller kreativ professionalitet? Hur kan vi skapa starkare samarbeten mellan konst, kultur och näringsliv? Dessa är frågor vårt seminarium vill beröra och försöka hitta svar på.

Mikä on luovien alojen merkitys? Miten taide- ja kulttuurialalla menee? Mitä seudulla tapahtuu luovan ammattitaidon kannalta? Miten voimme luoda vahvempaa yhteistyötä taiteen, kulttuurin ja elinkeinoelämän välille? Nämä ovat kysymyksiä, joita seminaarimme haluaa käsitellä ja ehkä löytää vastauksia.

 

Välkommen och en konsthälsning från Rusk / Tervetuloa ja taide-tervehdys Rusk:ilta

Antti Koivukangas, moderator/juontaja

Hur ser det ut för de kreativa branscherna i Jakobstadsregionen? / Mikä on luovien alojen tilanne Pietarsaaren seudulla?

Fredrik Sandelin, regionutvecklare/aluekehittäjä, Concordia

Keynote: Kreativitet, kultur och business – Hur skapar vi mervärde för alla? / Keynote: Luovuus, kulttuuri ja business – Miten luomme lisäarvoa kaikille? 

Annika Lyytikäinen, KULTA r.f./ry.

 

Kaffepaus och mingel / Kahvitauko ja seurustelu

 

If I can make it here – I can make it anywhere!

Kreativa proffs inom musikproduktion diskuterar. / Luovan musiikkituotannon ammattilaiset keskustelemassa. Janne Hyöty & Victor Sågfors 

Exempel på utvecklingsprojekt inom kreativa branscher / Luovia projekteja esittäytyy

Bothnia Business Heritage – Interreg Aurora

Kreativitet i näringslivet / Luovuus elinkeinoelämässä – Case

Rusk Business Group, Martin Granholm
Shaping the Green Transition (SHAPE) – Mirka

 

Anmälan:/Ilmoitus: tinyurl.com/kreakraft

 

Arrangörer i samarbete med Rusk: / Järjestäjät yhteistyössä Rusk:in kanssa:

Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia / Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia, Yrkeshögskolan Novia, Yrkesakademin i Österbotten, Wava-institutet/-opisto

INFO

17:30Vernissage / Näyttelyn avajaiset / Exhibition Opening: Glory

Marika Holm, konstnär/taiteilija/artist, Ingela Bodbacka-Rak, kurator/kuraattori/curator

 

22.11–20.12.2023

Öppet/Avoinna/Open
22.11 17.30-22.00
23.11 18.00-21.00
24.11 17.00-22.00
25.11 18.00-22.00

Övriga tider, se: / Muut ajat, katso: / Other times, see: www.campusallegro.fi

 

Marika Holms måleri ingår i en målerisk, expressiv tradition från 1990-talet och framåt. De breda penseldragen med en stark energi är kännetecknande för Holms måleri.

Den orientaliska mattan fascinerar Holm med sin skönhet intill perfektionism. Hon har valt att repetitivt undersöka diamatformen vald från en antik matta från främre Kaukasien. I målningarna upplöses det perfekta till fragment av något som varit. Det perfekta blir imperfekt.

Via det måleriska uttrycket undersöker Marika Holm den orientaliska mattans symbolvärde i våra samtida hem. Med arbetet växer bland annat frågor kring identitetsskapande via shopping för att placera sig via smak i en social hierarki. Gamla koloniala tankar om det exotiska - det andra, blir ett närvarande tema i det konstnärliga skapandet.

Det finns sedan gammalt regler och kanon för en s.k. god smak, men det är ingen garanti för skönhet ur ett brett perspektiv.

 

Marika Holmin maalaukset kuuluvat 1990-luvulta asti vaikuttaneeseen värikkääseen, ekspressiiviseen perinteeseen. Vahvalla energialla maalatut leveät sivellinvedot ovat tunnusomaisia Holmin maalauksissa.

Itämainen matto kiehtoo Holmia täydellisyyttä hipovalla kauneudellaan. Hän on päättänyt repetitiivisesti tutkia antiikkisesta Kaukasialaisesta matosta esiintyvää timanttimuotoa. Maalauksissa täydellisyys sirpaloituu entisestä kokonaisuudestaan. Täydellisyydestä tulee epätäydellistä. 

Marika Holm tutkii värikkäillä lausunnoillaan itämaisen maton symboliarvoa nykyaikaisissa kodeissamme. Työ herättää kysymyksiä identiteetin luomisesta shoppailun kautta, ja maun kautta asettumisesta sosiaaliseen hierarkiaan. Vanhat koloniaaliset ajatukset eksoottisesta ja vieraasta ovat vahvasti läsnä oleva teema taiteellisessa luomisessa. 

On olemassa vanhoja sääntöjä ja kaanon niin kutsutusta hyvästä mausta, mutta ne eivät takaa kauneutta, kun niitä tutkitaan laajasta näkökulmasta.

 

The paintings of Marika Holm are part of a colorful, expressive tradition from the 1990s onwards. The broad brush strokes with a strong energy are characteristic in Holm’s works.

The oriental carpet fascinates Holm with its beauty bordering on perfection. She has chosen to repetitively research the diamond shape found in an antique rug from the Caucasus. In the paintings the perfect is disassembled to fragments of something that once was. The perfect becomes imperfect.

Through the colorful expression Marika Holm explores the symbolic value of the oriental carpet in our contemporary homes. During the process, questions are raised concerning identification through shopping, through which a placement by taste in a certain social hierarchy is aspired. Old colonial thoughts about the exotic – the other, becomes a theme in the artistic process of creation. 

We have well established rules and a canon for what we call good taste, but these are no guarantee for beauty in a broader perspective.

MEDVERKANDE ARTISTER

INFO

18:00Festivalöppning / Festivaalin avajaiset / Festival Opening

Vinnande bidrag kompositionstävlingen Rusk-fanfar 2023 / Sävellyskilpailu Rusk-fanfaarin voittajateos 2023 / Winning entry in the composition competition Rusk-fanfar 2023

Christian Svarfvar, violin/viulu, Sonoko Miriam Welde, violin/viulu, Ami-Louise Johnsson, viola/alttoviulu, Daniel Thorell, cello/sello, Emil Holmström, piano

INFO

 • 22.11.2023, 18:00
 • Östra Långgatan/Aula/Foyer
 • Fritt inträde
 • -
 • -
18:15Konsertintro / Konsertti-intro / Concert Intro

Lotta Emanuelsson & Rusk-artister/taiteilijat/artists

INFO

 • 22.11.2023, 18:15
 • Östra Långgatan/Aula/Foyer
 • Fritt inträde
 • -
 • -
19.00”Pomp and Poetry” - Opening Concert

”Pomp and Poetry”

 

Öppningskonsert / Avajaiskonsertti / Opening Concert

Anna-Maria Helsing, dirigent/kapellimestari/conductor
Mellersta Österbottens Kammarorkester / Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri /
Ostrobothnian Chamber Orchestra
Vasa stadsorkester / Vaasan kaupunginorkesteri / Vaasa City Orchestra

 

Johan Helmich Roman (1694–1758): ur Drottningholmsmusiken/Drottningholmsmusiken-sarjasta/ from Music for a Royal Wedding, BeRI 2 (1744), 6’

1. Allegro
15. Grave
23. Vivace

 

Sebastian Hilli (1990-): You Are the Earth Beneath You (Du är jorden under dig) – För sopran och orkester, baserad på texter från ”Röster ur tingen” (1923) av Kerstin Söderholm, utvalda och översatta från svenska till engelska av kompositören / Sopraanolle ja orkesterille, perustuu Kerstin Söderholmin teksteihin teoksesta ”Röster ur tingen” (1923), säveltäjän valikoimina ja kääntäminä ruotsista englanniksi / For soprano and orchestra, based on texts from ”Röster ur tingen” (1923) by Kerstin Söderholm, selected and translated from Swedish to English by the composer (2022–2023), 34’

Uruppförande / Kantaesitys / World Premiere

I I Walk in Dazzling Light
II I Fill in Stillness
III Sunshine Morning
IV Take Me Earth!
V You Are the Earth Beneath You
VI Rest

Anu Komsi, sopran/sopraano/soprano

 

Paus / Väliaika / Intermission

 

Anna Clyne (1980-): Pivot (2021), 5’

 

Jean Sibelius (1865–1957): ur Belsassars gästabud / Belsazarin pidoista / from Belshazzar's Feast, JS 48 (1906), 11’

 

1. Alla marcia/Orientalisk procession/Itämainen kulkue/Oriental Procession
2b. Den judiska flickans sång/Vid älvarna i Babylon/Juutalaistytön laulu/The Jewish Girl’s Song

Julia Sporsén, sopran/sopraano/soprano

 

7. Tempo sostenuto
4. Livets dans/Elämän tanssi Dance of Life

 

Peteris Vasks (1946-): Vientuļais eņģelis (”Lonely Angel”) - Meditation för violin och stråkorkester / Meditaatio viululle ja jousiorkesterille /Meditation for violin and string orchestra (1999/2006), 13’

Christian Svarfvar, violin/viulu

 

Sebastian Fagerlund (1972-): ur Klarinettkonsert / Klarinettikonsertosta / from Concerto for Clarinet and Orchestra (2006), 10’

Intermezzo II (Cadenza)
IV. Urbana

 Christoffer Sundqvist, klarinett/klarinetti/clarinet

INFO

21:30"Salong -23"

 

Christian Svarfvar, violin/viulu, Christoffer Sundqvist, klarinett/klarinetti/clarinet, Emil Holmström, piano, Daniel Thorell, cello/sello

MEDVERKANDE ARTISTER

INFO

 • 22.11.2023, 21:30
 • Station 23
 • Fritt inträde
 • -
 • -
Torsdag 23.11.2023
12:00-12:30Rusk Lunchkonsert / Lounaskonsertti / Lunch Concert

Elever från Wava-institutet uppträder / Wava-opiston oppilaat esiintyvät / Students from the Wava Institute perform

INFO

13:00-15:00Den äkta mattans ursprung / Aidon maton alkuperä / Origin of the Authentic Carpet

Föreläsning / Luento / Lecture

13.00 Jeanette Edfelt, etnolog/etnologi/ethnologist

14.00 Reza Effati, Effaticarpet

INFO

18:15Konsertintro / Konsertti-intro / Concert intro

Lotta Emanuelsson & Rusk-artister/taiteilijat/artists

Jakobssonstipendiet / Jakobsson-stipendi / The Jakobsson Grant

INFO

 • 23.11.2023, 18:15
 • Östra Långgatan/Aula/Foyer
 • Fritt inträde
 • -
 • -
19.00”Those Were the Days...?”

”Those were the days...?”

 

Sebastian Fagerlund (1972-): Stråkkvartett nr 1 ”Verso L'interno” / Jousikvartetto nro 1 / String Quartet Nr. 1 (2007), 18’

I. Pròlogo. Tranquillo
II. Danza 1. Feroce
III. Danza 2. Agitato
IV. Canto. Mesto
V. Danza 3. Agitato capriccioso
VI. Epilogo. Tranquillo

Opus13 

 

Amanda Maier-Röntgen (1853–1894): ”Den sjuka flickans sång” (1878), 5’ 

Julia Sporsén, sopran/sopraano/soprano, Emil Holmström, piano

 

Tania Nathan (1980–): Time Travelling

Tania Nathan, dekolonial poet/dekolonialistinen runoilija/decolonial poet

 

Sebastian Hilli (1990-): Palace (2023), 10’

Beställningsverk - Uruppförande
Tilausteos - Kantaesitys
Commissioned by Rusk - World Premiere

Christoffer Sundqvist, klarinett/klarinetti/clarinet, Christian Svarfvar, violin/viulu, Daniel Thorell, cello/sello, Emil Holmström, piano

 

Robert Schumann (1810–1856): ur Liederkreis / Liederkreis-laulusarjasta /  from Liederkreis, op. 39 (1840), 9’

1. In der Fremde
2. Intermezzo
7. Auf einer Burg
8. In der Fremde

Rocco Rupolo, tenor/tenori, Emil Holmström, piano,

 

Amanda Maier-Röntgen (1853–1894): ur Pianotrio Ess-dur / Pianotriosta Es-duuri / from Piano Trio in E Flat major (1874), 22’

1. Allegro

Christian Svarfvar, violin/viulu, Daniel Thorell, cello/sello, Emil Holmström, piano 

MEDVERKANDE ARTISTER

INFO

20:15Konsertintro / Konsertti-intro / Concert intro

Lotta Emanuelsson & Rusk-artister/taiteilijat/artists

INFO

 • 23.11.2023, 20:15
 • Östra Långgatan/Aula/Foyer
 • Fritt inträde
 • -
 • -
21.00"Selling Finland"

ROCK THEATRE

Vocals and acoustic guitar: Bo-Anders Sandström
Lead guitar, double neck 12/6, backing vocals: Charles Plogman
Bass, double neck 12/4 and bass pedals: Janne Hyöty
Keyboards, backing vocals: Anton Plogman
Drums, backing vocals: Jere Lahti

 

ROCK THEATRE PLAYS GENESIS - SELLING ENGLAND BY THE POUND

Det har gått 50 år sedan ett av den progressiva rockens mest stilbildande album Selling England by the Pound kom ut. Albumet som av många ansetts representera höjdpunkten i rockbandet Genesis progressiva karriär innehåller episka solon och starka musikaliska kompositioner. Albumet behandlar bland annat en avsaknad av  den engelska folkkulturen och en ökad amerikansk influens.

PROG ROCK MEETS MODERN POETRY MEETS VISUAL ARTS

I ett unikt samarbete med konstnärerna Rosanna Fellman, Anna-Sofia Nylund och forskaren Kaj Ahlsved har Rock Theatre skapat ett audiovisuellt koncept, som behandlar teman ur Selling England by the Pound,  nu förlagd i nutid. Har människan lärt sig av sina tidigare misstag med energikriser, klassamhälle, överflödig konsumtion och sökande efter lycka och identitet? 

Vasabandet Rock Theatre är en av Nordeuropas ledande tolkare av Genesis. Musiken framförs med ett stort hjärta och med respekt för originalets soundvärld.

 

ROCK THEATRE PLAYS GENESIS - SELLING ENGLAND BY THE POUND

On kulunut 50 vuotta siitä, kun yksi progressiivisen rockin ikonisimmista albumeista, Selling England by the Pound, ilmestyi. Albumi, jota monet pitävät rockyhtye Genesiksen progressiivisen uran huippuna, sisältää eeppisiä sooloja ja vahvoja musiikillisia sävellyksiä. Albumin teemana on muun muassa englantilaisen kansankulttuurin puute ja lisääntynyt amerikkalaisuuden vaikutus.

PROG ROCK MEETS MODERN POETRY MEETS VISUAL ARTS

Ainutlaatuisessa yhteistyössä taiteilijoiden Rosanna Fellmanin, Anna-Sofia Nylundin ja tutkija Kaj Ahlsvedin kanssa, Rock Theatre on luonut audiovisuaalisen konseptin, joka käsittelee nykypäivään sijoittuvan Selling England by the Poundin teemoja. Onko ihminen oppinut menneisyyden virheistään? Energiakriisit, luokkayhteiskunta, ylikulutus, onnellisuus ja identiteetin etsintä?

Vaasalainen yhtye Rock Theatre on yksi Pohjois-Euroopan johtavista Genesiksen tulkitsijoista. Musiikki esitetään suurella sydämellä ja alkuperäistä äänimaailmaa kunnioittaen.

 

ROCK THEATRE PLAYS GENESIS - SELLING ENGLAND BY THE POUND

It's been 50 years since one of the most iconic albums of progressive rock, Selling England by the Pound, was released. The album, considered by many to represent the pinnacle of rock band Genesis progressive career, contains epic solos and strong musical compositions. The  album deals with, among other things, a lack of English folk culture and an increased American influence.

PROG ROCK MEETS MODERN POETRY MEETS VISUAL ARTS

In a unique collaboration with artists Rosanna Fellman, Anna-Sofia Nylund and researcher Kaj Ahlsved, Rock Theatre has created an audiovisual concept, which deals with themes from Selling England by the Pound, now set in the present day. Has man learned from his past mistakes with energy crises, class society, excess consumption and the search for happiness and identity?

Rock Theatre from Vaasa, Finland is one of the leading interpreters of Genesis in Northern Europe. The music is performed with a big heart and with respect for the original soundworld.

MEDVERKANDE ARTISTER

INFO

Fredag 24.11.2023
12:00-12:30Rusk Lunchkonsert / Lounaskonsertti / Lunch Concert

Studerande från Yrkesakademin i Österbotten uppträder / Yrkesakademin i Österbotten:in opiskelijat esiintyvät / Students from Yrkesakademin i Österbotten perform

INFO

13:00Artist Talk

Årets tonsättare / Vuoden säveltäjä / Composer in residence

Sebastian Hilli

INFO

18.00”Elogio de la sombra” (”In Praise of Shadows”)

 ”Elogio de la sombra” (”In Praise of Shadows”)

 

Amanda Maier-Röntgen (1853–1894): ur Sonat för violin och piano i h-moll / Sonaatti viululle ja pianolle h-mollissa / from Sonata for Violin and Piano in B minor (1878), 9’

1. Allegro

Christian Svarfvar, violin/viulu, Emil Holmström, piano

 

Dobrinka Tabakova (1980-): Nocturne (2008), arr. för violin och piano / sov. viululle ja pianolle, arr. for violin and piano, 4’

Christian Svarfvar, violin/viulu, Emil Holmström, piano

 

Lera Auerbach (1973-): ur 24 Preludes for Violin and Piano / teoksesta 24 Preludes for Violin and piano / from 24 Preludes for Violin and Piano, op. 46 (1999), 2’

15. Adagio sognando

Christian Svarfvar, violin/viulu, Emil Holmström, piano 

 

Tania Nathan (1980–): the why

Tania Nathan, dekolonial poet/dekolonialistinen runoilija/decolonial poet

 

Sebastian Hilli (1990-): ur Elogio de la sombra för stråkkvartett / teoksesta Elogio de la sombra jousikvartetille / from Elogio de la sombra for string quartet (2015), 10’

IV Alguien
V Elogio de la sombra
VI El oro de los tigres
VII Himno
IX El sueno

Opus13

 

Joseph Haydn (1732–1809): ur Stråkkvartett i C-dur (Kejsarkvartetten) / Jousikvartetosta C-duuri (Keisarikvartetto) / from String Quartet in C major (Emperor Quartet), op. 76 No. 3 / Hob.III:77 (1797), 21’

2. Poco adagio. Cantabile
4. Finale. Presto

Opus13

MEDVERKANDE ARTISTER

INFO

19.30”Fiesta and Siesta”

”Fiesta and Siesta”

 

Ludwig van Beethoven (1770–1827): ur Pianosonat nr. 29 (Hammarklaversonaten) i B-dur / Pianosonaatista nro 29 (Hammerklaviersonaatti) B-duuri / from Sonata No.29 (Hammerklavier Sonata) in B-flat major, op. 106 (1817–1818), 12’

1. Allegro

Emil Holmström, piano

 

Sebastian Fagerlund (1972-): Fuel II (2018), 9’

Miniature 1. Presto preciso
Miniature 2. Molto ritmico e meccanico
Miniature 3. Leggiero
Miniature 4. Tranquillo poco rubato
Miniature 5. Molto ritmico e meccanico
Miniature 6. Esaltato

Erica Nygård, flöjt/huilu/flute, Christoffer Sundqvist, klarinett/klarinetti/clarinet, Christian Svarfvar, violin/viulu, Daniel Thorell, cello/sello, Emil Holmström, piano

 

Maurice Ravel (1875–1937): Pavane pour une infante défunte (Pavane för en död prinsessa / Pavane kuolleen prinsessan muistolle / Pavane for a dead princess), M.19 (1899/1910), arr./sov. Paolo Fradiani, 8’

Erica Nygård, flöjt/huilu/flute, Paula Malmivaara, oboe, Hugo Olsson, klarinett/klarinetti/clarinet, Tanja Nisonen, valthorn/käyrätorvi/French horn, Emil Holmström, piano, Sonoko Miriam Welde, violin/viulu, Edvard Erdal, violin/viulu, Ami-Louise Johnsson, viola/alttoviulu, Daniel Thorell, cello/sello, Pontus Grans, kontrabas/kontrabasso/double bass, Anna-Maria Helsing, dirigent/kapellimestari/conductor

 

Paus / Väliaika / Intermission

 

Jimmy Lopez Bellido (1978-): Fiesta! Four pop dances for ensemble (2007), 10’

I. Trance 1
II. Countertime
III. Trance 2
IV. Techno

Erica Nygård, flöjt/huilu/flute, Paula Malmivaara, oboe, Hugo Olsson, klarinett/klarinetti/clarinet, Marco Bottet, fagott/fagotti/bassoon, Tanja Nisonen, valthorn/käyrätorvi/French horn, Mikko Mikkola, trumpet/trumpetti, Tuija-Maija Nurminen, slagverk/lyömäsoittimet/percussion, Touku Leinonen, slagverk/lyömäsoittimet/percussion, Teo De La Cruz, slagverk/lyömäsoittimet/percussion, Sonoko Miriam Welde, violin/viulu, Edvard Erdal, violin/viulu, Ami-Louise Johnsson, viola/alttoviulu, Daniel Thorell, cello/sello, Pontus Grans, kontrabas/kontrabasso/double bass, Anna-Maria Helsing, dirigent/kapellimestari/conductor

 

Richard Wagner (1813–1883): Wesendonck Lieder, WWV 91 (1857–1858), 23’

1. Der Engel (Ängeln / Enkeli / The Angel)
2. Stehe still (Stanna upp / Ole hiljaa / Be still)
3. Im Treibhaus (I växthuset / Kasvihuoneessa / In the Greenhouse)
4. Schmerzen (Smärtor / Tuskia / Sorrows)
5. Träume (Drömmar / Unelmia / Dreams)

Julia Sporsén, sopran/sopraano/soprano, Erica Nygård, flöjt/huilu/flute, Paula Malmivaara, oboe, Hugo Olsson, klarinett/klarinetti/clarinet, Marco Bottet, fagott/fagotti/bassoon, Tanja Nisonen, valthorn/käyrätorvi/French horn, Sonoko Miriam Welde, violin/viulu, Edvard Erdal, violin/viulu, Ami-Louise Johnsson, viola/alttoviulu, Daniel Thorell, cello/sello, Pontus Grans, kontrabas/kontrabasso/double bass, Anna-Maria Helsing, dirigent/kapellimestari/conductor

MEDVERKANDE ARTISTER

INFO

Lördag 25.11.2023
10:00-14:00Spektakeldagen / Spektaakkelipäivä

Hela familjens Konstdag på Campus Allegro i Jakobstad.

Konstverkstäder, musik och roliga aktiviteter!
Besök hos Nattens drottning i Schaumansalen kl. 13:50

Fritt inträde

Koko perheen Taidepäivä Campus Allegrossa Pietarsaaressa.

Taiteen työpajoja, musiikkia sekä hauskaa toimintaa!
Vierailu Yön kuningattaren luona Schaumansalissa klo 13:50

Vapaa pääsy

Arrangör: Jakobstads Kultur- och fritidstjänster och Wava institutet
Järjestäjä: Pietarsaaren Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut ja Wava opisto

INFO

18:15Konsertintro / Konsertti-intro / Concert intro

Lotta Emanuelsson & Rusk-artister/taiteilijat/artists

INFO

 • 25.11.2023, 18:15
 • Östra Långgatan/Aula/Foyer
 • Fritt inträde
 • -
 • -
19.00”Jubilee – Rusk 10”

”Jubilee – Rusk 10”
Avslutningskonsert / Päätöskonsertti / Closing Concert
Operagala / Oopperagaala / Opera Gala

 

Anna-Maria Helsing, dirigent/kapellimestari/conductor

Vasa stadsorkester / Vaasan kaupunginorkesteri / Vaasa City Orchestra

 

Georg Friedrich Händel (1685-1759): ur oratoriet Solomon / Salomo-oratoriosta / from the Solomon Oratorio (1748), HWV 67, 3’

Akt/Näytös/Act III: Sinfonia, ”Arrival of the Queen of Sheba” / “Ankomsten av drottningen av Sheba” / “Saban kuningattaren saapuminen”

 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791): ur operan Trollflöjten / oopperasta Taikahuilu / from the opera The Magic Flute (1791), 4’

Akt/Näytös/Act II: Nattens drottnings aria / Yön kuningattaren aaria / Queen of the Night Aria (”Der Hölle Rache”)

Anu Komsi, sopran/sopraano/soprano

 

Nicola Matteis Jr (ca./n./approx. 1690-1749): ”Alia Fantasia” (1720 eller tidigare/tai ennen/or before), 4'

Christian Svarfvar, violin/viulu

 

Giacomo Puccini (1858-1924): ur operan Tosca / oopperasta Tosca / from the opera Tosca (1898-1899), 3’

Akt/Näytös/Act II: ”Vissi d'arte”

Julia Sporsén, sopran/sopraano/soprano

 

Giacomo Puccini: ur operan Turandot / oopperatsa Turandot / from the opera Turandot (1920-postumt/postuumisti/posthumous 1926), 3’

Akt/Näytös/Act III: ”Nessun dorma”

Rocco Rupolo, tenor/tenori 

 

Philip Glass (1937-): ur operan Einstein on the Beach / oopperasta Einstein on the Beach /  from the opera Einstein on the Beach (1975), 5’

Akt/Näytös/Act I: Knee Play II

Christian Svarfvar, violin/viulu

 

Leonard Bernstein (1918-1990): ur operetten Candide / operetista Candide / from the operetta Candide (1956), 6’

Akt/Näytös/Act I: ”Glitter and be gay”

Anu Komsi, sopran/sopraano/soprano 

 

Gaetano Donizetti (1797-1848): ur operan Don Pasquale / oopperasta Don Pasquale / from the opera Don Pasquale (1842), 4’

Akt/Näytös/Act III:  ”Tornami a dir che m'ami”

Anu Komsi, sopran/sopraano/soprano, Rocco Rupolo, tenor/tenori

 

Paus / Väliaika / Intermission

 

Andrea Tarrodi (1981-): Festuvertyr (2021), nyarrangemang – beställningsverk av Rusk / uusi sovitus – Ruskin tilausteos / new arrangement commissioned by Rusk (2023), 4’

 

Richard Wagner (1813-1883): ur operan Tannhäuser / oopperasta Tannhäuser / from the opera Tannhäuser (1845), WWV 70, 5’

Akt/Näytös/Act II: ”Dich, teure Halle”

Julia Sporsén, sopran/sopraano/soprano 

 

Boris Pigovat (1953- ): Jewish Wedding (2002-2008), 10

Christoffer Sundqvist, klarinett/klarinetti/clarinet

 

Wilhelm Stenhammar (1871-1927), ur Fem sånger / teoksesta Fem sånger / from Fem sånger, op. 20, arr./sov. Emmy Lindström (1903-04), 2’

 1. Stjärnöga

Christoffer Sundqvist, klarinett/klarinetti/clarinet 

 

Hildur Guðnadóttir (1982-): Bær (2014), arr./sov. Max Knoth, 4’

Christian Svarfvar, violin/viulu 

 

Giacomo Puccini: ur operan La Bohème, ur slutet av akt I / oopperasta La Bohème, ensimmäisen näytöksen lopusta / from the opera La Bohème, the end of act I (1896), 15’

Che gelida manina”

Rocco Rupolo, tenor/tenori

 

”Mi chiamano Mimi”

Julia Sporsén, sopran/sopraano/soprano

 

”O soave fanciulla”

Julia Sporsén, sopran/sopraano/soprano, Rocco Rupolo, tenor/tenori

INFO