Julia Rahikka

Rusk Festival Partners

Bästa företagare,

Både inom kultur- och näringslivet värdesätts och eftersträvas produkter av högsta möjliga nivå. Inom bägge områden eftersträvar man att vara det bästa som marknaden kan erbjuda. Österbotten är känt för sin företagsamhet, med många internationellt kända och erkända företag och varumärken. Rusk Festival Partners är ett nytt partnerskap riktat till företag som vill stödja och lyfta fram den kvalitet, spetskompetens och konkurrenskraft som regionen erbjuder. 

Som partner till Rusk-festivalen ges företaget möjlighet att ytterligare synliggöra arbetet som bedrivs i frågor relaterade till samhällsansvar, lyfta fram sin PR och marknadsföring och utveckla sin personal- och kundvård. Ett samarbete med kulturbranschen och den kreativa sektorn erbjuder många möjligheter för företag som är  intresserade av att stärka och utveckla sitt varumärke. Kammarmusikfestivalen Rusk har en viktig roll i att länka samman kulturverksamheten och -utbildningarna i regionen. Utöver att vara med och trygga framtiden för en högklassig kammarmusikfestival, även i internationella mått mätt, med Jakobstad som hemort, stödjer Rusk Festival Partner indirekt även Campus Allegro och de kulturutbildningar som verkar där. Några av utbildningarna är de enda i sitt slag på svenska i Finland. 

Rusk Kammarmusik i Jakobstad kan bland annat erbjuda högklassiga konsertupplevelser för företagets anställda och kunder, mingelträffar med artister av världsklass och föreläsningar eller seminarier med internationellt erkända kulturaktörer. Bekanta dig gärna med några av våra paketlösningar nedan. Möjligheterna är många och vi skräddarsyr gärna upplevelser som passar era behov och önskemål.

Välkommen med som en av årets Festival Partners, tillsammans lyfter vi fram hela regionens spetskompetens och konkurrenskraft!

Mera info: Paketlösningar